הדרכות עובדים

חומרים מסוכנים
מוסדות חינוך
תיקי שטח ומפעל
בריאות תעסוקתית
שרותי ממוני בטיחות
חבר מכון התקנים
  א. גישור
  ב. בוררות
  ד. הוספת יועצי נגישות וכיבוי אש.
  ה.אישור מפע"ר לביצוע קורסים לנאמני בטיחות בעבודה.
  ו.מערכת ניהול  ISO 9001:2000
ש.צ. שאלתיאל צברי  - בטיחות יועצים - שרותי ממוני בטיחות
ש.צ בטיחות משרד המספק שירותי בטיחות, גיהות, בריאות תעסוקתית ונגישות ללקוחות בכל רחבי הארץ.
ש.צ  בטיחות קיים מזה כ-12  שנים ועוסק בנושאי בטיחות כאשר תחת אחריותי מומחים שונים-מהנדסים, אדריכלים, מתכננים, בודקים מסוגים שונים ועוד.
ש.צ. מתמחה ברישוי עסקים, תכנון בטיחות למבנים ציבוריים, תכנון בטיחות למבנים בשיפוץ, חוות דעת לבימ"ש, בדיקות מתקני משחקים, תיקי שטח ומפעל, תוכניות בטיחות,הדרכות עובדים, ניהול סיכונים, הערכות סיכונים,מחקרים בבטיחות, חומרים מסוכנים,מוסדות חינוך
(גני ילדים,בתי ספר, מכללות ) ייעוץ כללי לבטיחות

כמנהל החברה אני משמש:
יועץ בטיחות ורישוי עסקים ללשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון.
חבר הנהלת אירגון הממונים על הבטיחות בישראל.
חבר מכון התקנים – וועדה טכנית 1603 – הגנה מפני נפילה מגובה.
חבר מכון התקנים – וועדה טכנית 1605 הבטחת איכות.
חבר המוסד לבטיחות וגיהות וועדה לחקלאות.
נכלל ברשימת היועצים של ההסתדרות הציונית.
ספק מוכר משרד הביטחון – מס' 83447745
  


מתן שירותי ממונה בטיחות חיצוני

מדריך מוסמך לעבודה בגובה 

מערכת ניהול הדרכות קבלנים