הדרכות עובדים

חומרים מסוכנים
מוסדות חינוך
תיקי שטח ומפעל
בריאות תעסוקתית
שרותי ממוני בטיחות
חבר מכון התקנים
 

המשרד עוסק בנושאי בטיחות כלהלן:

יועץ ונותן שירותי יעוץ וממונה בטיחות למוסדות ,מפעלים וחברות רבים בענפי המשק השונים, מתקני ספורט ומים,חוות דעת משפטיות לעורכי דין ועוד.
מבצע סקרי סיכונים,  בדיקות בטיחות וגהות במפעלים ובעסקים, מתן הנחיות למניעת כשלים ותאונות.
ביצוע הדרכות לעובדים בתחומים שונים:
כיבוי ומניעת שריפות,בטיחות בעבודה נושאים שונים ומגוונים,מתקני משחקים,שעת חירום, מוסדות חינוך וחוזרי מנכ"ל.
 ביצוע בדיקות בטיחות למתקני משחקים ושעשועים חודשי, מתקני משחקים, ומגלשות מים.
• מתן ייעוץ בנושאי בטיחות למניעת סיכוני אש.
• הערכות סיכונים ומחקרים בתחום הבטיחות והגהות.
• ביצוע הדרכות בתחום בטיחות וגהות, בטיחות אש, פינוי, מילוט ועזרה ראשונה ועוד.
• תכנון מערכות כיבוי אוטומטיות באמצעות מים ומתן פתרונות טכניים בתחום כיבוי אש.
• שירות ממונה בטיחות ומתן סיוע והדרכה לממוני ונאמני בטיחות במפעלים.
• ייעוץ ותכנון בתחום מחסנים לאחסון חומרים מסוכנים (כימיים, נפיצים -ורדיואקטיביים).
• מעקב למניעת תאונות עבודה.
• ליווי פרויקטים בתחום הבטיחות, הכנת תוכניות למערכות בטיחות במבנים.
• סיווג והגדרה של סיכוני אש ע"פ סוג המבנה, תכולה, אכלוס, אופי בנייתו, חומרי הבנייה וכד'.
• ייעוץ למערכות בטיחות אש והגשה לאישור הרשויות המוסמכות.
• תכנון מערכות כיבוי אש ידניות ואוטומטיות, בהתאם לדרישות שירותי הכבאות ולתקנים בינלאומיים.
• ייעוץ ותכנון בתחום מערכות גילוי אש ועשן, בהתאם לתקן ישראלי,בשילוב מערכות שחרור עשן, אוורור וכד'.
•  ייעוץ לעסקים טעוני רישיון עסקים ע"י רשויות  ומשטרת ישראל.
•  חקירות וניתוח אירועים תאונות.