הדרכות עובדים

חומרים מסוכנים
מוסדות חינוך
תיקי שטח ומפעל
בריאות תעסוקתית
שרותי ממוני בטיחות
חבר מכון התקנים

ש.צ. מבצעת  תיקי שטח ומפעל, לדוגמא:

תיק מפעל (כולל מדיה)
ע"פ תקנות רישוי עסקים(מפעלים מסוכנים)
יכלול פירוט המתחם והמבנה של המפעל ,דרכי גישה,רחבת הערכות לכוחות הצלה.
מפת תשתיות של המפעל.
מערך יצור ואחסון שפכים.
תיאור חומרים,מוקדי סיכון גורמי סיכון וכמות.
בעלי תפקידים וגורמי חוץ לטיפול באירוע חירום.
מערך הספקת מים חשמל ואנרגיה.
מוקדי סיכון.
מערך גילוי וכיבוי אש.
מערכות תקשורת ודרכי קשר.
ריכוז דפי מידע MSDS
נהלים לחירום ועוד
  

 

תיק שטח(כולל מדיה)

 כולל פירוט המתחם והמבנה של המפעל ,דרכי גישה,רחבת הערכות לכוחות הצלה.
בעלי תפקידים.
דרכי בטיחות ומילוט.
בטיחות וביטחון.
מערך הספקת מים חשמל ואנרגיה.
מוקדי סיכון.
מערך גילוי וכיבוי אש.
נהלים לחירום ועוד.